szczepienia

 

adres:
ul. Kutrzeby 16 G/116
61-719 Poznań
Czynne: 10:00 - 20:00
email: 
info@profmedica.pl
telefon/fax:
+48 61 852-66-66
telefon kom.:
+48 661 43-43-43
ProfMedica Chirurgia ogólna i naczyniowa
Wacław Majewski
Prof. dr hab. n. med.

Wacław Majewski

Kierownik II Katedry Chirurgii Kliniki Chirurgii Ogólnej i  Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu. Profesor Wacław Majewski posiada specjalizację z  zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i  angiologii.

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych i  autorem ponad 400 prac naukowych, głównie z  dziedziny chorób naczyń. Profesor pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w  dziedzinie angiologii.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 14:15-18:00
 
Fryderyk Pukacki
Prof. UM dr hab. n. med.

Fryderyk Pukacki

Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk medycznych. Od prawie trzydziestu lat związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii. W 1981 roku uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, a w  2003 roku specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Tytuł doktora nauk medycznych profesor Fryderyk Pukacki zdobył w 1984 roku, broniąc na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  Poznaniu pracę zatytułowaną "Przyczyny, przebieg i  wyniki leczenia ostrego nieurazowego niedokrwienia kończyn górnych". W  2004 roku na tej samej uczelni obronił rozprawę habilitacyjną "Wpływ krioprezerwacji na właściwości ściany tętniczej oraz przydatność kliniczna allograftów mrożonych w  leczeniu chorych z  zakażeniem protez naczyniowych". Profesor Fryderyk Pukacki jest autorem wielu prac z  dziedziny chirurgii ogólnej i  naczyniowej.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 15:30-19:00
 
Zbigniew Krasiński
Prof. dr hab. n. med.

Zbigniew Krasiński

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1993 roku. Obecnie profesor i prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada specjalizację z chirurgii ogónej oraz chirurgii naczyniowej. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Towarzystwa Flebologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor ponad 250 prac naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych) oraz chirurgii układu żylnego. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z użyciem lasera w ablacji żyły odpiszczelowej. Wykonuje również obliteracje żylaków i pajączków naczyniowych.

Profesor Krasiński jest także konsultantem wielu stacji dializ na terenie Wielkopolski, wykonując dużą liczbę przetok do dializy pozaustrojowej. W zakresie zainteresowań terapeutycznych profesora jest także endowaskularne leczenie schorzeń naczyniowych.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 14:00-18:00
 
Marcin Gabriel
Prof. dr hab. n. med.

Marcin Gabriel

Prof. UM dr hab. med. Marcin Gabriel jest profesorem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską.

Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i  stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 14:15-18:00
 
Łukasz Dzieciuchowicz
Prof. dr hab. n. med.

Łukasz Dzieciuchowicz

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1994 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada specjalizację z chirurgii ogónej oraz chirurgii naczyniowej.

Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Języka Hiszpańskiego. Autor ponad 150 prac i doniesień naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych, zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej) oraz chirurgii układu żylnego. Odbył liczne staże i szkolenia w renomowanych ośrodkach chirurgii naczyń i flebologii w Stanach Zjednoczonych i  Francji. W latach 2007-2009 pracował w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Nawary, jednym z  wiodących ośrodków uniwersyteckich w  Hiszpanii, gdzie opanował najnowsze techniki wewnątrznaczyniowego (endowaskularnego) leczenia chorób naczyń, zarówno tętnic jak i  żył. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z  użyciem lasera w  leczeniu żylaków kończyn dolnych. Wykonuje również opartą na nowoczesnych zasadach skleroterapię żylaków, pajączków naczyniowych i  malformacji żylnych a   także ultrasonografię układu żylnego kończyn dolnych. Zajmuje się również wykonywaniem dostępów naczyniowych do hemodializ.

 

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 15:00-17:00
 
Maciej Słowiński
Dr n. med.

Maciej Słowiński

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1995 roku. Od 1996 roku związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. W 2004 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii ogólnej. Specjalizację z chirurgii naczyń ukończył z wynikiem pozytywnym w 2007 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 14:00-18:00
 
Maciej Zieliński
Dr n. med.

Maciej Zieliński

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ukończył w 1996 roku i od początku kariery zawodowej związany jest Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Jest współautorem ponad 100 monografii. Uczestniczy aktywnie w konferencjach i zjazdach polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Odbywał staże i  szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, mikrochirurgii i chirurgii plastycznej w  renomowanych ośrodkach europejskich i w USA.

W latach 2000-2002 pracował pod kierownictwem prof. Marii Siemionow w Laboratorium Mikrochirurgicznym Departamentu Chirurgii Plastycznej Cleveland Clinic, Ohio, USA. Prowadził tam, pracę badawczą z zakresu neuropatii cukrzycowej, urazów nerwów obwodowych oraz zaburzeń mikrokrążenia i transplantalogii. Za co w 2002 roku został uhonorowany II nagrodą w kategorii badań klinicznych. Jako pierwszy w kraju wprowadził i spopularyzował VAC-terapię oraz mikrochirurgiczną technikę odbarczania nerwów w leczeniu neuropatii cukrzycowej. Wykonuje całokształt zabiegów z zakresu szeroko rozumianej chirurgii naczyniowej.

 

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 16:30-19:00