szczepienia

 

adres:
ul. Kutrzeby 16 G/116
61-719 Poznań
Czynne: 10:00 - 20:00
email: 
info@profmedica.pl
telefon/fax:
+48 61 852-66-66
telefon kom.:
+48 661 43-43-43
Rodryg Ramlau
Prof. dr hab. n. med.

Rodryg Ramlau

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau Profesor, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu. Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz  chemioterapii nowotworów.

Zainteresowania oraz wieloletnie doświadczenie naukowe i kliniczne profesora Rodryga Ramlau koncentrują się  głównie na nowych metodach terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca, złośliwego międzybłoniaka opłucnej , grasiczaka oraz terapiach ukierunkowanych molekularnie. Zajmuje  się  również  leczeniem  chorych  na  raka  piersi,  nowotwory  przewodu  pokarmowego  oraz  układu moczowo-płciowego. W ramach Polskiej Grupy Ekspertów w dziedzinie onkologii, od kilku lat bierze czynny udział w opracowywaniu standardów leczenia onkologicznego.

W latach 1995 - 2014 ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, obecnie kieruje Oddziałem Chemioterapii Kliniki Onkologii w Poznaniu.

Autor i współautor ponad 240 prac naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Oddział w Poznaniu, członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Cz
  • Pt
  • So
  • Ni
Godz: 16:00-20:00